Novinky / News:

Shrnutí roku 2022

Rok 2022 nám přinesl spoustu úspěchů a radostí, podařilo se odchovat dva vrhy štěňátek po úspěšných zahraničních krycích psech - vrh J a vrh K. Nejstarší fenka Jůlinka oslavila již třinácté narozeniny a Agneska jedenácté. Po výstavách se pohybovala hlavně Fergie, ta dosáhla dalších šampionátů, nově se stala Polským šampionem, Českým Grand šampionem a také dovršila podmínky pro udělení nejvyšších mezinárodních šampionátů C.I.B a C.I.E. Z již zmiňovaného vrhu J zůstala doma fenka Jima Jillie Dramijos, i ta se zúčastnila svých prvních výstav, nejlepší úspěchy získala třeba na klubové výstavě, kde se stala BIS Baby nebo na Jubilejní výstavě ČMKU, kde se stala Jubilejním vítězem mladých. Úspěšní však byli i další jedinci pocházející z CHS Dramijos, v ČR nejčastěji pejsek Freddie Highmore, fenka Eloise Esmara nebo fenka Hobbie Heta. Ze zahraničí třeba pejsek Cola Cao Dramijos a jeho potomci, žijící ve Finsku nebo pejsek Dallmore on Ice Dramijos, žijící v Jihoafrické republice.

The year 2022 brought us a lot of success and joy, we managed to breed two litters of puppies from successful foreign mating dogs - litter J and litter K. The oldest female Jůlinka celebrated her thirteenth birthday and Agneska her eleventh. Fergie was mainly in the show rings, where she won another championships and newly became Polish Champion, Czech Grand Champion and also completed all conditions for the highest international championships C.I.B and C.I.E. From the already mentioned litter J, the female Jima Jillie Dramijos stayed at home and she also participated in her first shows. Her greatest successes were at the club show, where she became BIS Baby or at the Jubilee show of the Czech-Moravian Kennel Club, where she became Jubilee Junior Winner. However, other dogs from kennel Dramijos were also successful. In Czech Republic most often male Freddie Highmore, female Eloise Esmara or female Hobbie Heta. From abroad, for example male Cola Cao Dramijos and his offspring, living in Finland or male Dallmore on Ice Dramijos, living in South Africa.

24. 12. 2022 - PF 2023


PF 2023

21. 12. 2022 - Fergie Ferguson Dramijos - nový šampionát / Fergie Ferguson Dramijos - now championship

Fergie Ferguson Dramijos - now championship

3. 12. 2022 - Jubilejní národní výstava psů Brno (CZ) / Jubilee National Dog Show Brno (CZ)


Rozhodčí / Judge: Lenka Frnčová (CZ)
 • Jima Jillie Dramijos - tř. mladých / junior class - V1 / Exc. 1, CAJC, Youth jubilee winner
 • Hobbie Heta Dramijos - tř. otevřená / open class - V1 / Exc. 1, CAC
  Majitel / Owner:
 • Tomáš Laník
Jubilee National Dog Show Brno
Jubilee National Dog Show Brno

9. 10. 2022 - CAC Gliwice (PL)


Rozhodčí / Judge: Miroslav Olejnik (PL)
 • Fergie Ferguson Dramijos - V1 / Exc. 1, CWC
 • Hobbie Heta Dramijos - V1 / Exc. 1, CWC, Best Bitch, BOB
  Majitel / Owner:
 • Tomáš Laník
Fergie Ferguson Dramijos splnila podmínky pro udělení titulu Polský šampion. / Fergie Ferguson Dramijos is now Polish champion.
CAC Gliwice
CAC Gliwice
CAC Gliwice

30. 8. 2022 - Fergie Ferguson Dramijos obdržela poštu / Fergie Ferguson Dramijos - now champion

Fergie Ferguson Dramijos - now champion

20. 8. 2022 - Mezinárodní výstava psů Mladá Boleslav (CZ) / CACIB Mladá Boleslav (CZ)


Rozhodčí / Judge: Svatava Beránková (CZ)
 • Fergie Ferguson Dramijos - tř. vítězů / champion class - V1 / exc. 1, CAC
 • Jima Jillie Dramijos - tř. dorostu / puppy class - VN 1 / very promising 1
 • Freddie Highmore Dramijos - tř. otevřená / open class - V1 / Exc. 1, CAC, res. CACIB
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková
 • Eloise Esmara Dramijos - tř. otevřená / open class - V1 / Exc. 2, res. CAC
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková

13. 8. 2022 - Klubová výstava klubu chovatelů honičů - Čečelice (CZ) / Club show (CZ)


Rozhodčí / Judge: Lenka Fairaislová (CZ)
 • Fergie Ferguson Dramijos - tř. vítězů / champion class - V1 / exc. 1, CAC
 • Jima Jillie Dramijos - tř. dorostu / puppy class - VN 2 / very promising 2
 • Freddie Highmore Dramijos - tř. otevřená / open class - V1 / Exc. 1, CAC
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková
 • Eloise Esmara Dramijos - tř. otevřená / open class - V1 / Exc. 1, CAC
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková
Club Show Čečelice
Club Show Čečelice
Club Show Čečelice
Club Show Čečelice
Club Show Čečelice
Club Show Čečelice
Club Show Čečelice
Club Show Čečelice

5. - 6. 8. 2022 - CACIB Praha (CZ)

5. 8. 2022
Rozhodčí / Judge: Lenka Fairaislová (CZ)
 • Jima Jillie Dramijos - tř. dorostu / puppy class - VN 1 / very promising 1
 • Jola Jodie Dramijos - tř. dorostu / puppy class - VN 3 / very promising 3
  Majitel / Owner: Daniel Vašíček
 • Hobbie Heta Dramijos - mezitřída / intermediate class - V1 / Exc. 1, CAC
  Majitel / Owner:Tomáš Laník
 • Fergie Ferguson Dramijos - tř. šampionů / champion class - V1 / Exc. 1 CAC, CACIB, CAC ČMKU
Fergie splnila poslední podmínky pro udělení titulu Český grandšampion, mezinárodní výstavní šampion C.I.E. a mezinárodní šampion krásy C.I.B.

6. 8. 2022
Rozhodčí / Judge: Andrzej Szutkiewicz (PL)
 • Jima Jillie Dramijos - tř. dorostu / puppy class - VN 1 / very promising 1
 • Jola Jodie Dramijos - tř. dorostu / puppy class - VN 2 / very promising 2
  Majitel / Owner: Daniel Vašíček
 • Hobbie Heta Dramijos - mezitřída / intermediate class - V1 / Exc. 1, CAC, res. CACIB
  Majitel / Owner:Tomáš Laník
 • Fergie Ferguson Dramijos - tř. šampionů / champion class - V1 / Exc. 1 CAC, CACIB, CAC ČMKU, Cruft´s nominace
Na této výstavě se předváděly fenky ze třech různých vrhů po mé úžasné feně Caballero Cabana Dramijos a všechny byly hodnoceny skvělými posudky a výsledky, jsem pyšný na své odchovy a jsem moc rád že moje milovaná ,,Caba´´ dává tak krásná, kvalitní a úspěšná štěňátka, která mají úspěch ne jen v Česku, ale i ve světě, stejně tak ,,Caby´´ sourozenci a jejich potomci...
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha
CACIB Praha

22. 7. 2022 - Speciální výstava Finského Bassetklubu k 50. výročí založení klubu / Special show of the Finnish Basset Club for the 50th anniversary of the club's foundation

Na této výstavě se prezentoval v hojném zastoupení bassetů také šampion Cola Cao Dramijos (žijící ve Finsku), který měl za sebou již několik předešlých úspěchů ze všech skandinávských zemí, zanechal po sobě již spoustu potomků a někteří z nich se na výstavě předváděli také. Bylo velkým potěšením, že Cola Cao předává své kvality, což se také potvrdilo na této výstavě, ze které si i jeho potomci odvezli krásné známky, kvalitní posudky a tituly, někteří z nich, stejně jako jejich otec dokonce získali certifikát kvality. Všichni poté soutěžili společně ve třídě potomků, kde získali první místo. Veliké díky patří majitelce Cola Cao za skvělou prezentaci, péči a šíření jeho kvalitních genů.

Among the abundance of bassets, there was a champion Cola Cao Dramijos (living in Finland), who had already had several previous successes from all Scandinavian countries, left behind a lot of offspring and some of them were also at the show. It was a great pleasure to see that Cola Cao passed on his qualities, which was also confirmed at this show, from which his offspring also took away beautiful marks, quality judgements and titles, some of them, like their father, even received a quality certificate. They all then competed together in the offspring class, where they won first place. Many thanks to the owner of Cole Cao for the great presentation, care and spreading of his quality genes.

 • Cola Cao Dramijos - výborný 3 ve třídě šampionů, CQ (certifikát kvality) / Exc. 3 in champions class, CQ (quality certificate)
  Posudek / judge result
  6 years old very substancial male of noble head. Lovely neck and topline. Correct tail. Strong bone, tight big feet. Well angulated front and rear. Excellent mover. Front and rear absolutely parallel. Very calm character. Excellent handling.
Potomci Cola Cao Dramijos / Offsprings Cola Cao Dramijos
 • Good Mind's Einari - výborný 2 v mezitřídě / Exc. 2 in intermediate class, BM 1, CQ, BOS
  Posudek / judge result
  Young male full of substance. Excellent head shape. Lovely expression. Pronounced dewlap. Strong bone. Very well angulated. Lovely topline. Well set tail. Ribcage could be longer. Goes parallel front and rear, a little bit wider in front. Lovely character. Well handled. This male showed the best quality movement at the moment I was chosing the best male. I have to say I choose in movement always because the standard says the movement is the most important.
 • Good Mind's Ensio - velmi dobrý 4 v mezitřídě / Very good 4 in intermediate class
  Posudek / judge result
  Young male with a lot of loose skin. Very nice head. Correct eyes and teeth. Lovely ears and dewlap. Pronounced forechest. I would like to see longer forearm to have more ground clearance. Well angulted, but because of overweighted today he did not show his best.
 • Zanellon Tyyristyllero - výborná 1 ve třídě mladých / Exc. 1 in junior class, CQ, Jun BOB, JCAC
  Posudek / judge result
  Female of good proportions. Lovely feminine head. Correct eyes, teeth and ears. I wish she´d have better angulations, still developing. Lovely topline. Temperament movement. Lovely character.
 • Good Mind's Essi - výborná 2 v mezitřídě / Exc. 2 in intermediate class, BB4, CQ
  Posudek / judge result
  Lovely very well balanced. Very feminine. Correct eyes, teeth, well set leathers. Well developed forechest. Correct angulated in front and rear. Correct topline. Good mover, parallel front and rear. Nice temperament.
 • Třída potomků - Cola Cao Dramijos - 1. místo KP / Offsprings class - Cola Cao Dramijos - 1. place
  Posudek / judge result
  Very lovely group. The sire is very stylish stallion. I see 2 daughers and 2 sons. I see good bones, beautiful heads. I can recognize femininity in females and masculinity in males. Good temperaments.
Speciální výstava Finského Bassetklubu
Speciální výstava Finského Bassetklubu
Speciální výstava Finského Bassetklubu
Speciální výstava Finského Bassetklubu
Speciální výstava Finského Bassetklubu
Speciální výstava Finského Bassetklubu

16. 7. 2022 - Národní výstava Mladá Boleslav (CZ) / CAC Mladá Boleslav (CZ)


Rozhodčí / Judge: Božena Ovesná (CZ)
 • Fergie Ferguson Dramijos - tř. vítězů / champion class - V1 / exc. 1, CAC
 • Jima Jillie Dramijos - tř. štěňat / baby class - VN 1 / very promising 1
 • Freddie Highmore Dramijos - tř. otevřená / open class - V2 / Exc. 2
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková
 • Eloise Esmara Dramijos - tř. otevřená / open class - V2 / Exc. 2
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková
CAC Mladá Boleslav

18. 6. 2022 - Štěňátkům je 7 týdnů / 7 weeks old

Datum narození / date of birth: 30. 4. 2022
Otec / Father: Vezuvii Fayer
Matka / Mother: Fergie Ferguson Dramijos
Kluci / Boys: 2
Holky / Girls: 0
Kevin McCallister Dramijos
Litter K
Litter K
Litter K
Litter K
King of My Heart Dramijos
Litter K
Litter K
Litter K
Litter K

4. - 5. 6. 2022 - Výstavní víkend Klubu chovatelů honičů - Tábor / Club shows Tábor (CZ)

4. 6. 2022
Rozhodčí / Judge: Milivoje Urošević (SRB)
 • Jima Jillie Dramijos - tř. štěňat / baby class - N / promising
 • Freddie Highmore Dramijos - tř. otevřená / open class - V4 / Exc. 4
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková
 • Eloise Esmara Dramijos - tř. otevřená / open class - V1 / Exc. 1 CAC
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková

5. 6. 2022
Rozhodčí / Judge: Csaba-Zsolt Lokodi (ROM)
 • Jima Jillie Dramijos - tř. štěňat / baby class - VN1 / very promising 1, BIS BABY
 • Freddie Highmore Dramijos - tř. otevřená / open class - V3 / Exc. 3
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková
 • Eloise Esmara Dramijos - tř. otevřená / open class - V2 / Exc. 2
  Majitel / Owner:
 • Veronika Saláková
Jima byla poprvé na výletě mimo domov, chovala se naprosto suveréně a celý víkend si užívala, ve svých pouhých čtyřech měsících věku v kruhu spolupracovala báječně a odvezla si skvělé výsledky, jsem na ni moc pyšný!
Club shows Tábor
Club shows Tábor
Club shows Tábor
Club shows Tábor

31. 5. 2022 - Štěňátkům jsou tři týdny a poprvé se podívala ven / 3 weeks old

Datum narození / date of birth: 30. 4. 2022
Otec / Father: Vezuvii Fayer
Matka / Mother: Fergie Ferguson Dramijos
Kluci / Boys: 2
Holky / Girls: 0
Litter K
Litter K
Litter K
Litter K
Litter K
Litter K
Litter K
Litter K

30. 4. 2022 - Štěňátka - vrh K jsou na světě!!! / Litter K

Datum narození / date of birth: 30. 4. 2022
Otec / Father: Vezuvii Fayer
Matka / Mother: Fergie Ferguson Dramijos
Kluci / Boys: 2
Holky / Girls: 0
Litter K

1. 4. 2022 - Na konci dubna 2022 očekáváme narození štěňátek z exkluzivního krytí / Litter K


Litter K

13. 3. 2022 - Štěňátka - vrh J z unikátního zahraničního krytí ve věku 7,5 týdne / Litter J 7,5 weeks old

Datum narození / date of birth: 18. 1. 2022
Otec / Father: Ch. Ukrainian Bomond Kenzo for Z Sennej Kainy
Matka / Mother: JCh. Caballero Cabana Dramijos
Kluci / Boys: 1
Holky / Girls: 3
James Bond Dramijos
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J
Java Jette Dramijos
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J
Jola Jodie Dramijos
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J
Jima Jillie Dramijos
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J

13. 3. 2022 - Jůlinka (Yollie Bohemia Horrido) oslavila 13. narozeniny / celebrated her 13th birthday

Jůlinko, přejeme ti pevné zdraví, spoustu pohody a klidu a ať ti tvá vitalita ještě dlouho vydrží!
13th birthday
13th birthday
13th birthday

20. 2. 2022 - Štěňátka - vrh J z unikátního zahraničního krytí ve věku 4,5 týdne / Litter J 4,5 weeks old

Datum narození / date of birth: 18. 1. 2022
Otec / Father: Ch. Ukrainian Bomond Kenzo for Z Sennej Kainy
Matka / Mother: JCh. Caballero Cabana Dramijos
Kluci / Boys: 1
Holky / Girls: 3
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J

6. 2. 2022 - Mezinárodní výstava Brno (CZ) / CACIB Brno (CZ)


Rozhodčí / Judge: Jozef Jursa (SK)
 • Fergie Ferguson Dramijos - tř. šampionů / champion class - V2 / exc. 2, res.CAC, res. CACIB
CACIB Brno
CACIB Brno

18. 1. 2022 - Štěňátka - vrh J z unikátního zahraničního krytí jsou na světě!!! / Litter J

Datum narození / date of birth: 18. 1. 2022
Otec / Father: Ch. Ukrainian Bomond Kenzo for Z Sennej Kainy
Matka / Mother: JCh. Caballero Cabana Dramijos
Kluci / Boys: 1
Holky / Girls: 3
Litter J
Litter J
Litter J
Litter J

8. 1. 2022 - Národní výstava Brno (CZ) / CAC Brno (CZ)


Rozhodčí / Judge: Otakar Vondrouš (CZ)
 • Fergie Ferguson Dramijos - V1 / exc. 1, CAC
CAC Brno
CAC Brno
CAC Brno
CAC Brno