Novinky / News:

Shrnutí roku 2016

Rok 2016 nám přinesl spoustu významných věcí, událostí a radostných okamžiků. Postupně jsme se přestěhovali do nového a psí smečka dostala zbrusu nové zázemí a prostory, v novém si velmi dobře zvykli a spokojeně začali obývat své nové obydlí. K dispozici nyní mají prostorný psí domeček, ve kterém je potřebné vybavení jako například vlastní kuchyňka, ve které se chystá již tradičně čerstvá strava podle zásad Barfování, dále vana na koupání psů, vlastní pračka na psí věci a nechybí ani prostor pro pelechy nebo porodní bednu, pro lepší komfort se dá domeček vytápět a ve dveřích je průchozí klapka, kterou mohou psi prolézat do venkovního výběhu aniž by jim unikalo teplo. Na výběh navazuje venkovní přístřeší, kde jsou ještě zateplené boudy a tak si může každý jedinec zvolit své místo, kde bude odpočívat. Na jaře úspěšně proběhlo plánované krytí naší Perly Lady Barnett´s, kryli jsme v zahraničí, šampionem Bartolo Galopujaca Fufla, psem s bezvadnou, společenskou a temperamentní povahou, s krásným lehkým pohybem a mimořádným exterierem, jeho otec byl Park Melody Samba Rock z Brazílie, který byl prakticky nepříbuzný většině basetů v Evropě. Dne 23.7. Perla porodila 6 krásných bicolorních štěňat, 3 fenky a 3 psi. Štěňata se měla k světu ale ten krásný čas s nimi utekl velmi rychle. Pejsek Capri Sonne odjel na Slovensko do ch.s. Heroica Slavica. Pejsek Café Gentleman obohatil jednu basetí smečku v ČR, pejsek Cola Cao odletěl do Finska, do chovatelské stanice Good Minds kennel, fenka Cassa Crianza odjela do Prahy, ke své nové smečce a milující rodině, fenka Cake Pops odletěla na Sicílii, do chovatelské stanice Footsteps White Orange kennel a fenka Caballero Cabana zůstala doma v chovatelské stanici Dramijos pro další výstavní a chovné záměry. V průběhu roku jsme navštívili také několik výstav, letos jsme to však pojali spíše pro odreagovaní a relax od péče o štěňata a od rychle probíhající stavby. Nejpříjemnější výstavní víkend byl pro nás na podzim ve Slovenské Nitře, kam se podívala i Perla s malou Caballero Cabanou, jeli jsme tam za pejskem Capri Sonne, kterého mi majitelka svěřila do výstavního kruhu, ze svých prvních dvou výstav si odnesl nádherné posudky. Kromě toho, to bylo moc hezké setkání naší basetí rodinky.

The year 2016 brought us a lot of important things, events and pretty moments. We provided our pack with completely new background and spaces, together with the total reconstruction of house; it was the best not only for dogs which got used to it very well and started using their new home quite easily. They are available of the new big dog house with all the necessary equipment, such as their own little kitchen where the traditionally fresh food is prepared based on the Barf principles, further on a bath for bathing, their own washing machine to wash their things. There is also the space for their straw or a birth case; to reach even a better comfort their little house can be heated and the door has a valve to let them go out to the outside space without losing the inner warm. The outside space has a shed with padded kennels, so every individual dog can choose his/her own place to have a rest. Our Perla Lady Barnett´s was mated successfully in spring based on the plan; she was mated abroad by the champion Bartolo Galopujaca Fufla which is the dog of the perfect, social and lively character, having the beautiful light movement and extraordinary appearance; his father was Park Melody Samba Rock from Brazil which was practically unrelated to most of bassets in Europe. On 23 July Perla gave birth to 6 beautiful bicolour puppies, 3 bitches and 3 dogs. The puppies were very lively but the nice time with them passed too quickly. The dog Capri Sonne left for Slovakia, to the Heroica Slavica kennel. The male Café Gentleman enriched one basset hound pack in the Czech Republic, the dog Cola Cao flew to Finland to the Good Minds kennel, the bitch Cassa Crianza left for Prague to her new pack and loving family, the bitch Cake Pops flew to Sicily do the Footsteps White Orange kennel and the bitch Caballero Cabana stayed at home at the Dramijos kennel for the next exhibition and breeding purposes. During the year we also visited several exhibitions, but this time we considered that only to have a rest and relax from taking care of the puppies and from quickly going on the reconstruction. The most pleasant exhibition weekend for us was in the Slovak town of Nitra in autumn, where Perla with the little Caballero Cabana were present, too. We went there to see the dog Capri Sonne which his owner entrusted to my exhibition circuit; he got an excellent evaluation from his first two exhibitions. Besides, it was a very nice meeting of our basset family.

Šampionáty / Championships

  • Perla Lady Barnett's - C.I.E. Mezinárodní výstavní šampion / International show champion
  • Perla Lady Barnett's - C.I.B. Mezinárodní šampion krásy / International beauty champion
Šampionáty 2016
Šampionáty 2016

Výstavy / Dog shows

9. 1. 2016 CAC Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: Staviarska Viera (SK)
  • Perla Lady Barnett's - V1 ve třídě čestné / Exc. 1 in hourable class
7. 2. 2016 CACIB Brno (CZ)
Rozhodčí / Judge: Otakar Vondrouš (CZ)
  • Perla Lady Barnett's - V2 / Exc. 2 , res. CAC
3. 12. 2016 CACIB Nitra (SK)
Rozhodčí / Judge: Věra Dvořáková (CZ)
  • Capri Sonne Dramijos - VN2 / VP 2
4. 12. 2016 CACIB Nitra (SK)
Rozhodčí / Judge: Lenka Frnčová (CZ)
  • Capri Sonne Dramijos - VN2 / VP 2
Výstavy 2016
Výstavy 2016
Výstavy 2016
Výstavy 2016

Štěnátka / Puppies

Vrh C / Litter C
Datum narození / date of birth: 23. 7. 2016
Otec / Father: Ch. Bartolo Galopujaca Fufla
Matka / Mother: Ch. Perla Lady Barnett's
Kluci / Boys: 3
Holky / Girls: 3


Litter C