web_pozadi_vol4hlavicka.jpg

Standard plemene

Jak má Bassethound  vypadat?

Zda je ten Váš baset takový, jaký má být, se dozvíte, porovnáte-li si svého pejska s tzv. standardem. Standard je slovní popis ideálního představitele plemene tak, jak jej vytvořil chovatelský klub země původu.Pro nás by to tedy měl být Britský standard.Standard prošel několika úpravami až po moderní standard.Tento standard byl naposledy upraven a publikován dne 13.10.2010. pod číslem 163/GB jak jej poskytla Českomoravská kynologická unie.

Standard FCI č.: 163/27.01.2011/GB 

Země původu : Velká Británie 

Datum publikování platného standardu: 13.10.2010 

Použití : honič

Klasifikace FCI: Skupina 6 honiči, barváři a příbuzná plemena, sekce 1.3 malí honiči s pracovní zkouškou. 

Krátké historické shrnutí: Baset se považuje za plemeno vyšlechtěné ve středověku mnichy ve Francii k lovu v hustém porostu se schopností hlavu sklonit nízko k zemi. I když jde o blízkého příbuzného francouzských basetů, toto plemeno bylo vyvinuto k dokonalosti v Británii. Je to pes schopný lovit svou přirozenou kořist, zajíce, vytrvale v relativně pomalém tempu na značné vzdálenosti. 

Celkový vzhled: Krátkonohý pes značné substance, vyvážený a vysoce ušlechtilý. Je důležité mít na mysli, že jde o loveckého psa, který musí odpovídat svému poslání, proto by měl být silný, aktivní a schopný velké vytrvalosti v terénu. 

Chování/povaha: Houževnatý honič, pocházející ze starých krevních linií, lovící nosem, smečkového chování, s hlubokým melodickým hlasem, schopný s velkou vytrvalostí pracovat v honitbě. Mírný a klidný, nikdy agresivní nebo bázlivý. Přítulný. 

Hlava: Na čele a u očí se může vyskytovat malé množství vrásek. V každém případě je kůže na hlavě natolik pružná, aby vytvořila lehké vrásky, když je přetažena dopředu anebo když se hlava skloní. 

Lebeční krajina:
Lebka: Nosní hřbet je téměř rovnoběžný s linií mozkovny a není o moc delší, než mozkovna.

Mozkovna: Klenutá, týlní hrbolek výrazný. Je středně široká v oblasti čela a mírně se zužující k čenichu. 

Stop: Mírný. 

Obličejová krajina:
Nosní houba: Je zcela černá, s výjimkou světle zbarvených psů, kdy může být hnědá nebo játrová. Velké a otevřené nozdry. Nos může mírně přečnívat před úroveň pysků.

Čenichová partie: Celkově se jeví jako suchá, avšak nikoli špičatá. 

Morda: Jeví se celkově jako suchá, avšak nikoli špičatá. 

Pysky: Horní pysky značně překrývají pysky dolní. 

Čelisti / zuby: Silné čelisti s perfektním a pravidelným nůžkovým skusem, kdy horní řada řezáků těsně překrývá řadu spodní a zuby stojí kolmo v čelisti. 

Oči: Kosočtvercového tvaru, ani vystouplé, ani zapadlé. Tmavé, u světlých psů mohou být různých tónů až po středně hnědé. Výraz klidný a vážný. Červená spojivka je viditelná, ale nikoli přehnaně. Světlé nebo žluté oko je vysoce nežádoucí. 

Uši: Nízko, přesně pod linií očí nasazené, dlouhé, avšak ne přehnaně, stačí když dosáhnou špičky čenichu korektní délky. Po celé délce úzké a dobře svinuté dovnitř, velmi vláčné, jemné a sametové. 

Krk: Svalnatý, dobře klenutý a dosti dlouhý, s výrazným, avšak ne přehnaným lalokem. 

Tělo: Dlouhé a celkem hluboké; kohoutek a kříž přibližně ve stejné výšce. 

Hřbet: Dosti široký a rovný. Od kohoutku k nasazení kyčlí není nadbytečně dlouhý.

Bedra: Mohou být mírně klenutá 

Hrudník: Při pohledu zepředu předhrudí přesně vyplňuje prostor mezi zakřiveným předloktím. Hrudní kost je výrazná, ale hrudník není ani úzký ani přehnaně hluboký. Žebra jsou dobře klenutá, bez deformací, dosahující dobře dozadu.

Dolní linie a břicho: Mezi zemí a nejnižším bodem hrudníku by měl být dostatečný prostor, aby se mohl pes volně pohybovat ve všech možných terénech.

Ocas: Dobře nasazený, dosti dlouhý, u nasazení silný, zužující se ke špičce. Na spodní straně ocasu je trochu drsné srsti. V pohybu je ocas nesen vzpřímeně a zahnut v mírném šavlovitém oblouku, nikdy však není zatočený nebo překlopený. 

Končetiny:
Hrudní končetiny:

Celkový vzhled: Předloktí ve své horní části směřuje mírně dovnitř, avšak ne tolik, aby bránilo volnému pohybu anebo aby způsobilo vzájemný dotyk hrudních končetin v postoji anebo v pohybu. Níže na končetině se mohou vyskytovat kožní vrásky, ale v žádném případě nesmí být přehnané. 

Plece: Lopatka je správně šikmo uložená. Plece nejsou těžké.

Lokty: Ani vybočené ani vbočené, ale těsně přiléhající k bokům těla. 

Předloktí: Končetiny jsou krátké, mohutné a mají silné kosti.

Zápěstí: Překloubení je vysoce nežádoucí.

Tlapky: Velké, se silnými klouby a polštářky. Jsou namířeny rovně dopředu nebo mohou být lehce vytočené. V každém případě stojí pes korektně, s vahou rozloženou rovnoměrně na každém prstu a polštářku, takže tlapka zanechává stopu velkého psa a žádná část nekrytá polštářky nesmí být v kontaktu se zemí. 

Pánevní končetiny:
Celkový vzhled: Silně osvalené a výrazné, zezadu pozorovány vyvolávají dojem kulovitosti. Mezi patou a tlapkou mohou být záhyby kůže, stejně tak na zadní části patního kloubu může být malý váček jako důsledek volné kůže. 

Koleno: Dobře zaúhlené. 

Patní kloub / zánártí (metatarsus): Hlezna nízko u země, lehce podstavená, avšak ani vbočená, ani vybočená, ale přesně pod tělem v přirozeném postoji.

Chůze / pohyb: Je nejdůležitější pro zachování schopnosti honiče plnit jeho poslání. Akce je hladká, mocná a bez úsilí s dobrým dosahem předních končetin, zadní končetiny vykazují silný odraz, pes se pohybuje korektně hrudními i pánevními končetinami. Klouby kolenní a patní nesmí být v pohybu nikdy strnulé, prsty nesmí škrtat o zem.

Kůže: Pružná a elastická bez jakýchkoliv přehnaných znaků

Osrstění:
Srst: Hladká, krátká a přiléhavá, nikoli příliš jemná. Všechny linie mají jasné obrysy, bez praporců. Dlouhá srst, jemná srst anebo srst vytvářející praporce je vysoce nežádoucí.

Zbarvení: Zpravidla černo-bílo-hnědá (tříbarevné) nebo citrónovo-bílá (dvoubarevné), avšak jakékoli jiné zbarvení, běžné u honičů, je přípustné.

Velikost: Kohoutková výška 33 až 38 cm. 

Vady: Jakákoliv odchylka od jmenovaných bodů by měla být považována za vadu a musí být penalizována podle stupně její závažnosti a podle jejího vlivu na zdraví a blahobyt psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci. 

Poznámka: Psi by měli mít dvě zřetelná varlata sestouplá v šourku.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one